Nastavljam sa serijom novih testova sa rešenjima.

Test u 5. razredu je sa temom Skupovi, u 6. sa temom Sabiranje i oduzimanje celih brojeva, u 8. Ortogonalna projekcija, Diedar i Rogalj.

Rešenja su učenika koji su osvojili maksimalan broj bodova na testu. Naravno, zaslužili su da ih pomenem. To su:

1. Darko Serafinovski, 5. razred – [download id=”88″] 2. Nikola Ivanovski, 5. razred – [download id=”89″] 3. Aleksandra Stojčić, 6. razred – [download id=”90″] 4. Marija Pešić, 6. razred – [download id=”91″] 5. Sofija Petrović, 8. razred – [download id=”92″] 6. Bojana Golubović, 8. razred – [download id=”93″]

This Post Has 3 Comments

Leave a Reply