This Post Has 6 Comments

  1. МИЛАН ГРУЈИЋ

    Господине Петковићу, имам за Вас један предлог који би могао бити остварен почетком наредне школске године. Наравно, ако будете прихватили.

  2. МИЛАН ГРУЈИЋ

    Ја бих израђивао задатке из појединих области математике за средњу школу за које сматрам да деца највише греше. Дао бих решења са детаљним објашњењима за поступак израде. Наравно, прво бих послао Вама рукопис на преглед па да тек онда поставите овде.

  3. МИЛАН ГРУЈИЋ

    Нема проблема, господине Петковићу. Ја ћу текст да напишем у ВОРДУ ради лакшег слања Вама. Наравно, коригујте текст ако буде требало и убаците скице (геометрија, функције и сл.)

Leave a Reply