Postavljen je novi test. Tema je Celi brojevi. Može da posluži kao priprema za predstojeće kontrolne zadatke.

Preuzmi test:

test 611010 – celi brojevi

This Post Has One Comment

Leave a Reply