Svi učenici osnovnih škola polagaće od juna sledeće godine završni ispit, tzv. malu maturu, koji će postepeno da dobija finalnu verziju. Da prelaz ne bi bio traumatičan za učenike, iz godine u godinu smanjivaće se broj poznatih zadataka koji se nalaze u zbirkama, a povećavaće se broj nepoznatih. Cilj je da u ispitu iz 2014. godine svi zadaci budu nepoznati i da se osim maternjeg jezika i matematike polaže i kombinovani test.

Uvođenje završnog ispita počinje u junu 2011. godine kada će osmi razred završiti prva generacija učenika koja je nastavu pohađala po reformisanom programu.

Kombinovani test, koji se uvodi 2014. godine sastojaće se iz pitanja iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije, a zastupljenost pojedinih predmeta u testu zavisiće od zastupljenosti tih predmeta u nastavnom planu. Za njega neće postojati klasične zbirke zadataka, samo primeri kako će on da izgleda. Prvo probno testiranje đaka za kombinovani test biće organizovano 2012. godine.

Preuzeto sa sajta BLICA

Leave a Reply