Koncept nastavne metode pod nazivom „Invertovana učionica“ predstavljen je studentima završne godine Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studentima smera profesor matematike i računarstva je u okviru predmeta Obrazovni softver prezentovano kako primeniti obrazovne video materijale u primeni ove metode.

Leave a Reply