20141120 matf_obrazovni softverU okviru projekta izrade obrazovnih materijala, na času obrazovnog softvera kod prof. Miroslava Marića, u sklopu izrade master rada, održao sam studentima MATF predavanje na temu pripreme za video materijal.

Govorio sam u školskom planu i programu, vaspitno-obrazovnim zadacima, obrazovnim standardima, udžbenicima itd. Na kraju predavanja, studenti su imali priliku da pogledaju video posvećen tipovima obrazovnih video materijala.

U prilogu je prezentacija koju sam koristio na predavanju, kao i video materijal.

[download id=”1942″]

Leave a Reply