20141106 MATF BGZajedno sa koleginicom Marijom Radojčić održao sam predavanje na Matematičkom fakultetu u Beogradu na temu obrazovnog softvera, u saradnji sa prof. Miroslavom Marićem.

„U 21. veku obrazovanje igra klјučnu ulogu kako za pojedinca, tako i za društvo. Međutim, obrazovanje, ipak, nije dostupno svima, a razlozi su uglavnom finansijski ili posledica loše državne strategije.

U svetu, a i našoj zemlјi, ipak postoje entuzijasti koji se bore da obrazovanje postane svima dostupno i to pokušavaju da ostvare prenosom znanja i procesa učenja na Internet.“

Leave a Reply