Rezultati prvog kolokvijuma održanog 25.4.2009. objavljeni su na stranici posvećenoj Statistici.

Rezultati su dati u procentu uspešnosti. Broj bodova osvojenih na kolokvijumu biće naknadno objavljeni.

Radovi se mogu pogledati u subotu 9.5.2009. u 10 časova u slušaonici broj 4.

Leave a Reply