Za studente Internacionalnog univerziteta Novi Pazar – departman Pančevo, otvorio sam stranice Matematika 1 i Statistika na kojima ću objavljivati materijal sa vežbi koje držim na fakultetu.

Leave a Reply