8. razred

Teme

Tačka, prava i ravan. Linearne jednačine. Sistemi linearnih jednačina. Linearne nejednačine. Prizma. Piramida. Valjak. Kupa. Linearna funkcija. Statistika.

pojmovi: diedar, rogalj, normalna projekcija, linearne jednačine, primena, površina, zapremina, prizma, linearne nejednačine, piramida, linearna funkcija, grafik, monotonost, nula funkcije, statistika, linearna funkcija, valjak, sistemi, kupa

shared on wplocker.com