6. razred

Teme

Celi brojevi. Sabiranje i oduzimanje celih brojeva. Množenje i deljenje celih brojeva. Uglovi trougla. Konstrukcije uglova. Racionalni brojevi. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Množenje i deljenje racionalnih brojeva. Procenat. Trougao. Četvorougao. Površina trougla i četvorougla.

pojmovi: celi brojevi, apsolutna vrednost, racionalni brojevi, sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje, procenat, podudarnost trouglova, konstrukcije trouglova, značajne tačke trougla, površina trougla i četvorougla

shared on wplocker.com